ท้ายหาด 2020
Mini Marathon #2

ณ วัดแม่น้ำ อำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2563

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท)
  - ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
  - หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

ารสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : ศิริวุฒิ เดชสุวรรณ
  เลขที่บัญชี : 208-2-49793-8
  ธนาคาร : กสิกรไทย
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • ร้านกีกลการ 089-0112888, 081-8589599, 083-0395439

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ วัดแม่น้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
  หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก
ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB ณ วัดแม่น้ำ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
- เวลา 05.30 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.45 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 06.15 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.30 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)
สอบถามทั่วไป
089-0112888
081-8589599
083-0395439